Associa't ara!

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació

Home Formació Cursos Ahiadec

M9 - Protocols i actuacions d'emergència ** Curs Semipresencial **

Inscripcions Tancades

Dates
Des de: Dissabte, 18 de Maig de 2019 de 9 h
Fins a: Diumenge, 2 de Juny de 2019 a 19 h

Ubicació
AHIADEC

Preus del curs
Socis AHIADEC: 485 €
No socis: 485 €

Codi Curs: 807

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs de validació del Mòdul 9 - Protocols i actuacions d'emergència del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció de nous alumnes:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).
Els alumnes que hagin entregat aquesta documentació per realitzar altres unitats formatives o mòduls no fa falta que la tornin a entregar.

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 15 de maig de 2019 a la seu de l'AHIADEC.

Els alumnes que tinguin la titulació de GM en Cures Auxiliars d'infermeria i vulguin convalidar aquest mòdul, no s'han d'inscriure.

PROGRAMA

Calendari del curs:

UF1 – Recursos i trasllats d’accidentats

Dissabte, 18 de maig, de 9h a 14h i de 15h a 19h (9h presencials).
Diumenge, 19 de maig (6h) online.
Professora: Cristina Alberich.

UF2 – Suport Vital Bàsic i ús dels desfibril·ladors

Dissabte, 25 de maig, de 9h a 14h i de 15h a 19h (9h presencials).
Diumenge, 26 de maig (6h) online.
Professora: Maite Valldaura.

UF3 – Atenció sanitària d’urgències

Dissabte, 1 de juny, de 9h a 14h i de 15h a 19h (9h presencials).
Diumenge, 2 de juny (7h) online.
Professora: Laura Sánchez.
 
Important: Per poder presentar-se als exàmens és imprescindible assistir com a mínim al 75% de les hores lectives de cadascuna de les unitats formatives. No arribar a l'assistència mínima obligatòria significarà la no superació de la unitat formativa.


 
 

DOCENTS

.
 
INFORMACIÓ GENERAL
 

PREU DEL CURS I TERMINIS DE PAGAMENT

  Socis No socis
Pagament únic abans del
6 de maig de 2019 (46h lectives)
485 € 485 €
     
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.?

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.Home Formació Cursos Ahiadec

M9 - Protocols i actuacions d'emergència ** Curs Semipresencial **

Inscripcions Tancades

Dates
Des de: Dissabte, 18 de Maig de 2019 de 9 h
Fins a: Diumenge, 2 de Juny de 2019 a 19 h

Ubicació
AHIADEC

Preus del curs
Socis AHIADEC: 485 €
No socis: 485 €

Codi Curs: 807

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs de validació del Mòdul 9 - Protocols i actuacions d'emergència del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció de nous alumnes:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).
Els alumnes que hagin entregat aquesta documentació per realitzar altres unitats formatives o mòduls no fa falta que la tornin a entregar.

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 15 de maig de 2019 a la seu de l'AHIADEC.

Els alumnes que tinguin la titulació de GM en Cures Auxiliars d'infermeria i vulguin convalidar aquest mòdul, no s'han d'inscriure.

PROGRAMA

Calendari del curs:

UF1 – Recursos i trasllats d’accidentats

Dissabte, 18 de maig, de 9h a 14h i de 15h a 19h (9h presencials).
Diumenge, 19 de maig (6h) online.
Professora: Cristina Alberich.

UF2 – Suport Vital Bàsic i ús dels desfibril·ladors

Dissabte, 25 de maig, de 9h a 14h i de 15h a 19h (9h presencials).
Diumenge, 26 de maig (6h) online.
Professora: Maite Valldaura.

UF3 – Atenció sanitària d’urgències

Dissabte, 1 de juny, de 9h a 14h i de 15h a 19h (9h presencials).
Diumenge, 2 de juny (7h) online.
Professora: Laura Sánchez.
 
Important: Per poder presentar-se als exàmens és imprescindible assistir com a mínim al 75% de les hores lectives de cadascuna de les unitats formatives. No arribar a l'assistència mínima obligatòria significarà la no superació de la unitat formativa.


 
 

DOCENTS

.
 
INFORMACIÓ GENERAL
 

PREU DEL CURS I TERMINIS DE PAGAMENT

  Socis No socis
Pagament únic abans del
6 de maig de 2019 (46h lectives)
485 € 485 €
     
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.?

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació


Col·laboradors i patrocinadors

Copyright © AHIADEC 2019 - Associació d'Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya Informació General | Avís Legal | Ús de Cookies | Condicions Generals de Contractació
La informació proporcionada en aquest web no reemplaça sinó que complementa la relació entre el professional de la salut i el pacient. En en cas de dubte, s'ha de consultar sempre amb el professional de la salut de referència.