Associa't ara!

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

Home Formació Cursos Ahiadec

M10 - FisiopatologIa del cos humà ** Semipresencial ** (feb. 19)

Inscripcions Tancades

Dates
Des de: Dissabte, 2 de Març de 2019 de 8h
Fins a: Diumenge, 12 de Maig de 2019 a 15h

Ubicació
AHIADEC

Preus del curs
Socis AHIADEC: 475 €
No socis: 475 €
400

Codi Curs: 796

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs semipresencial de validació del Mòdul 10 - Fisiopatologia del cos humà del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 31 de gener de 2019 a la seu de l'AHIADEC.  

PROGRAMA

UF1 - Fisiopatologia de l'organisme humà

Dissabte 2 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)

 • Teoria cel·lular.
 • Organització de l’organisme.
 • La malaltia.

Diumenge 3 de març de 2019 (a distància)
 • Activitats Teoria cel·lular.
 • Activitats Organització de l’organisme.
 • La malaltia.

Dissabte 9 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: Teoria cel·lular i la malaltia.
 • Tècniques diagnostiques.
 • A, F i P de l’aparell Respiratori.

Diumnege 10 de març de 2019 (a distància)
 • Activitats Tècniques diagnòstiques.
 • Activitats A, F i P de l’aparell Respiratori.

Dissabte 16 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: Malaltia i Tècniques diagnòstiques.
 • A, F i P de l’aparell Cardiovascular.
 • A, F i P de l’aparell Digestiu.

Diumenge 17 de març de 2019 (a distància)
 • Activitats A, F i P de l’aparell Cardiovascular.
 • Activitats A, F i P de l’aparell Digestiu.

Dissabte 23 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: A, F i P de l’aparell Respiratori I Cardiovascular.
 • A, F i P de l’aparell Urinari.
 • A, F i P del Sistema Nerviós.

Diumenge 24 de març de 2019 (a distància)
 • Activitats A, F i P de l’aparell Urinari.
 • Activitats del Sistema Nerviós.

Dissabte 30 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: A, F i P de l’aparell Digestiu i Urinari.
 • A, F i P del Sistema Nerviós.
 • A, F i P del Sistema hormonal i del metabolisme.

Diumenge 31 de març de 2019 (a distància)
 • Treball A, F i P del Sistema nreviós, hormonal i del metabolisme.

SETMANA SANTA

Dissabte 27 d'abril de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • A, F i P de l’aparell Reproductor.
 • Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari (UF2).

Diumenge 28 d'abril de 2019 (a distància)
 • Treball sobre l’aparell reproductor.

UF2 - Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies.

Dissabte 4 de maig de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari.
 • Identificació de característiques de les malalties infeccioses.

Diumenge 5 de maig de 2019 (a distància)
 • Activitats del reconeixement dels trastorns del sistema immunitari.
 • Activitats d’Identificació de característiques de les malalties infeccioses.

Dissabte 11 de maig de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari i identificació de característiques de les malalties infeccioses.
 • Identifica el procés de desenvolupament tumoral.

Diumenge 12 de maig de 2019 (a distància)
 • Treball sobre la Identificació del procés de desenvolupament tumoral.
 

DOCENTS

Cap de seminari i professor d'ensenyaments científic-sanitaris a l'INS La Ferreria. Doctor en Biologia Molecular Cum Laude. Llicenciat i Màster en Bioquímica i Biologia Molecular (UAB).
 
INFORMACIÓ GENERAL
 
Calendari i horaris
El curs és presencial els dissabtes de 8h a 15h i a distància els diumenges.PREU DEL CURS

  Socis No socis
Primer pagament i reserva
abans del 4 de febrer de 2019
237,5 € 237,5 €
Segon pagament
abans de l'11 de març de 2019
237,5 € 237,5 €
Total curs (116 hores lectives) 475 € 475 €
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe de cada unitat formativa. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.
 • Per poder començar el curs és necessari que s'hagin inscrit com a mínim 35 alumnes. AHIADEC es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs per falta d'un mínim d'alumnes.Home Formació Cursos Ahiadec

M10 - FisiopatologIa del cos humà ** Semipresencial ** (feb. 19)

Inscripcions Tancades

Dates
Des de: Dissabte, 2 de Març de 2019 de 8h
Fins a: Diumenge, 12 de Maig de 2019 a 15h

Ubicació
AHIADEC

Preus del curs
Socis AHIADEC: 475 €
No socis: 475 €
400

Codi Curs: 796

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs semipresencial de validació del Mòdul 10 - Fisiopatologia del cos humà del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 31 de gener de 2019 a la seu de l'AHIADEC.  

PROGRAMA

UF1 - Fisiopatologia de l'organisme humà

Dissabte 2 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)

 • Teoria cel·lular.
 • Organització de l’organisme.
 • La malaltia.

Diumenge 3 de març de 2019 (a distància)
 • Activitats Teoria cel·lular.
 • Activitats Organització de l’organisme.
 • La malaltia.

Dissabte 9 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: Teoria cel·lular i la malaltia.
 • Tècniques diagnostiques.
 • A, F i P de l’aparell Respiratori.

Diumnege 10 de març de 2019 (a distància)
 • Activitats Tècniques diagnòstiques.
 • Activitats A, F i P de l’aparell Respiratori.

Dissabte 16 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: Malaltia i Tècniques diagnòstiques.
 • A, F i P de l’aparell Cardiovascular.
 • A, F i P de l’aparell Digestiu.

Diumenge 17 de març de 2019 (a distància)
 • Activitats A, F i P de l’aparell Cardiovascular.
 • Activitats A, F i P de l’aparell Digestiu.

Dissabte 23 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: A, F i P de l’aparell Respiratori I Cardiovascular.
 • A, F i P de l’aparell Urinari.
 • A, F i P del Sistema Nerviós.

Diumenge 24 de març de 2019 (a distància)
 • Activitats A, F i P de l’aparell Urinari.
 • Activitats del Sistema Nerviós.

Dissabte 30 de març de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: A, F i P de l’aparell Digestiu i Urinari.
 • A, F i P del Sistema Nerviós.
 • A, F i P del Sistema hormonal i del metabolisme.

Diumenge 31 de març de 2019 (a distància)
 • Treball A, F i P del Sistema nreviós, hormonal i del metabolisme.

SETMANA SANTA

Dissabte 27 d'abril de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • A, F i P de l’aparell Reproductor.
 • Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari (UF2).

Diumenge 28 d'abril de 2019 (a distància)
 • Treball sobre l’aparell reproductor.

UF2 - Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies.

Dissabte 4 de maig de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari.
 • Identificació de característiques de les malalties infeccioses.

Diumenge 5 de maig de 2019 (a distància)
 • Activitats del reconeixement dels trastorns del sistema immunitari.
 • Activitats d’Identificació de característiques de les malalties infeccioses.

Dissabte 11 de maig de 2019 (presencial, de 8h a 15h)
 • Examen: Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari i identificació de característiques de les malalties infeccioses.
 • Identifica el procés de desenvolupament tumoral.

Diumenge 12 de maig de 2019 (a distància)
 • Treball sobre la Identificació del procés de desenvolupament tumoral.
 

DOCENTS

Cap de seminari i professor d'ensenyaments científic-sanitaris a l'INS La Ferreria. Doctor en Biologia Molecular Cum Laude. Llicenciat i Màster en Bioquímica i Biologia Molecular (UAB).
 
INFORMACIÓ GENERAL
 
Calendari i horaris
El curs és presencial els dissabtes de 8h a 15h i a distància els diumenges.PREU DEL CURS

  Socis No socis
Primer pagament i reserva
abans del 4 de febrer de 2019
237,5 € 237,5 €
Segon pagament
abans de l'11 de març de 2019
237,5 € 237,5 €
Total curs (116 hores lectives) 475 € 475 €
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe de cada unitat formativa. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.
 • Per poder començar el curs és necessari que s'hagin inscrit com a mínim 35 alumnes. AHIADEC es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs per falta d'un mínim d'alumnes.

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació


Col·laboradors i patrocinadors

Copyright © AHIADEC 2019 - Associació d'Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya Informació General | Avís Legal | Ús de Cookies | Condicions Generals de Contractació
La informació proporcionada en aquest web no reemplaça sinó que complementa la relació entre el professional de la salut i el pacient. En en cas de dubte, s'ha de consultar sempre amb el professional de la salut de referència.