Associa't ara!

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació

Home Formació Cursos Ahiadec

M5 - Estadística i epidemiologia ** Semipresencial ** (nov. 19)

Dates
Des de: Dissabte, 30 de Novembre de 2019 de 9h
Fins a: Diumenge, 9 de Febrer de 2020 a 14:45h

Ubicació
AHIADEC

Preus del curs
Socis AHIADEC: 480 €
No socis: 480 €
480

Codi Curs: 836

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs semipresencial de validació del Mòdul 5 - Estadística i Epidemiologia del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 21 de novembre de 2019 a la seu de l'AHIADEC.  

PROGRAMA

UF1 - Planificació i obtenció de dades en estudis epidemiològics de salut bucodental

Dissabte 30 de novembre de 2019 (presencial, de 9h a 14:45h).
Introducció demografia

Diumenge 01 de desembre de 2019 (a distància).
Activitats demografia.

Dissabte 14 de desembre de 2019 (presencial, de 9h a 14:45h).
Correcció demografIa.
Explicació Mesures de freqüència (Prevalença i incidència).

Diumenge 15 de desembre de 2019 (a distància).
Activitats mesures de freqüència.

Dissabte 21 de desembre de 2019 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen introducció i demografía (Pe1).
Correcció activitats mesures de freqüència.
Explicació Mesures d’associació (RR i ODDR).

Diumenge 22 de desembre de 2019 (a distància).
Activitats mesures d’associació.

Dissabte 11 de gener de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen mesures de freqüència (Pe2).
Correcció activitats mesures d’associació.
Explicació Estudis epidemiològics (CiC, Cohorts, Experimentals).

Diumenge 12 de gener de 2020 (a distància).
Activitats estudis epidemiològics.

Dissabte 18 de gener de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen mesures d’associació (Pe3).
Correcció activitats estudis epidemiològics.
Explicació d’indicadors de salut bucodental i mètode d’obtenció d’enquestes de salut bucodental.

Diumenge 19 de gener de 2020 (a distància).
Elaboració del treball d’enquestes de salut bucodental.

UF2 - Interpretació i informació de les dades en estudis epidemiològics de salut bucodental.

Dissabte 25 de gener de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen d’estudis epidemiològics i entrega del treball (Pe4 i 5).
Bioestadística descriptiva (Mesures de centralització/dispersió).

Diumenge 26 de gener de 2020 (a distància).
Activitats de Bioestadística descriptiva.

Dissabte 1 de febrer de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Correcció d’activitats de Bioestadística descriptiva.
Bioestadística inferencial (bidimensional i contrast d’hipòtesi).

Diumenge 2 de febrer de 2020 (a distància).
Activitats de Bioestadística inferencial.

Dissabte 8 de febrer de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen de Bioestadística descriptiva (Pe1).
Correcció activitats Bioestadística inferencial.
Explicació i elaboració treball de recollida de dades.

Diumenge 9 de febrer de 2020 (a distancia).
Elaboració i entrega treballl recollida de dades (Pe2).

 

DOCENTS

Cap de seminari i professor d'ensenyaments científic-sanitaris a l'INS La Ferreria. Doctor en Biologia Molecular Cum Laude. Llicenciat i Màster en Bioquímica i Biologia Molecular (UAB).
 
INFORMACIÓ GENERAL
 

Inscripció Online

Calendari i horaris
El curs és presencial els dissabtes de 9h a 14:45h i a distància els diumenges.PREU DEL CURS

  Socis No socis
Primer pagament i reserva
Data límit 20 de novembre de 2019
240 € 240 €
Segon pagament
Data límit 19 de desembre de 2019
240 € 240 €
Total curs (93 hores lectives) 480 € 480 €
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.?

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe de cada unitat formativa. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.
 • Per poder començar el curs és necessari que s'hagin inscrit com a mínim 35 alumnes. AHIADEC es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs per falta d'un mínim d'alumnes.Home Formació Cursos Ahiadec

M5 - Estadística i epidemiologia ** Semipresencial ** (nov. 19)

Dates
Des de: Dissabte, 30 de Novembre de 2019 de 9h
Fins a: Diumenge, 9 de Febrer de 2020 a 14:45h

Ubicació
AHIADEC

Preus del curs
Socis AHIADEC: 480 €
No socis: 480 €
480

Codi Curs: 836

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs semipresencial de validació del Mòdul 5 - Estadística i Epidemiologia del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 21 de novembre de 2019 a la seu de l'AHIADEC.  

PROGRAMA

UF1 - Planificació i obtenció de dades en estudis epidemiològics de salut bucodental

Dissabte 30 de novembre de 2019 (presencial, de 9h a 14:45h).
Introducció demografia

Diumenge 01 de desembre de 2019 (a distància).
Activitats demografia.

Dissabte 14 de desembre de 2019 (presencial, de 9h a 14:45h).
Correcció demografIa.
Explicació Mesures de freqüència (Prevalença i incidència).

Diumenge 15 de desembre de 2019 (a distància).
Activitats mesures de freqüència.

Dissabte 21 de desembre de 2019 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen introducció i demografía (Pe1).
Correcció activitats mesures de freqüència.
Explicació Mesures d’associació (RR i ODDR).

Diumenge 22 de desembre de 2019 (a distància).
Activitats mesures d’associació.

Dissabte 11 de gener de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen mesures de freqüència (Pe2).
Correcció activitats mesures d’associació.
Explicació Estudis epidemiològics (CiC, Cohorts, Experimentals).

Diumenge 12 de gener de 2020 (a distància).
Activitats estudis epidemiològics.

Dissabte 18 de gener de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen mesures d’associació (Pe3).
Correcció activitats estudis epidemiològics.
Explicació d’indicadors de salut bucodental i mètode d’obtenció d’enquestes de salut bucodental.

Diumenge 19 de gener de 2020 (a distància).
Elaboració del treball d’enquestes de salut bucodental.

UF2 - Interpretació i informació de les dades en estudis epidemiològics de salut bucodental.

Dissabte 25 de gener de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen d’estudis epidemiològics i entrega del treball (Pe4 i 5).
Bioestadística descriptiva (Mesures de centralització/dispersió).

Diumenge 26 de gener de 2020 (a distància).
Activitats de Bioestadística descriptiva.

Dissabte 1 de febrer de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Correcció d’activitats de Bioestadística descriptiva.
Bioestadística inferencial (bidimensional i contrast d’hipòtesi).

Diumenge 2 de febrer de 2020 (a distància).
Activitats de Bioestadística inferencial.

Dissabte 8 de febrer de 2020 (presencial, de 9h a 14:45h).
Examen de Bioestadística descriptiva (Pe1).
Correcció activitats Bioestadística inferencial.
Explicació i elaboració treball de recollida de dades.

Diumenge 9 de febrer de 2020 (a distancia).
Elaboració i entrega treballl recollida de dades (Pe2).

 

DOCENTS

Cap de seminari i professor d'ensenyaments científic-sanitaris a l'INS La Ferreria. Doctor en Biologia Molecular Cum Laude. Llicenciat i Màster en Bioquímica i Biologia Molecular (UAB).
 
INFORMACIÓ GENERAL
 

Inscripció Online

Calendari i horaris
El curs és presencial els dissabtes de 9h a 14:45h i a distància els diumenges.PREU DEL CURS

  Socis No socis
Primer pagament i reserva
Data límit 20 de novembre de 2019
240 € 240 €
Segon pagament
Data límit 19 de desembre de 2019
240 € 240 €
Total curs (93 hores lectives) 480 € 480 €
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.?

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe de cada unitat formativa. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.
 • Per poder començar el curs és necessari que s'hagin inscrit com a mínim 35 alumnes. AHIADEC es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs per falta d'un mínim d'alumnes.

Associa't ara!

Forma part d'Ahiadec i gaudeix de les millors promocions i descomptes...

Associa't ara!

CLUB AHIADEC

Inscriu-te al CLUB AHIADEC: al programa +Formació, i guanya punts amb cada curs que realitzis, i als programes VIP+10 i +5.

Més informació

Modifica les teves dades

Nota d'interès per a tots els associats. Actualitzeu les vostres dades per tal de poder oferir-vos un millor servei.

Més informació


Col·laboradors i patrocinadors

Copyright © AHIADEC 2019 - Associació d'Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya Informació General | Avís Legal | Ús de Cookies | Condicions Generals de Contractació
La informació proporcionada en aquest web no reemplaça sinó que complementa la relació entre el professional de la salut i el pacient. En en cas de dubte, s'ha de consultar sempre amb el professional de la salut de referència.